Мениджър Счетоводство и счетоводни процеси

Sofia

Пейнетикс е лицензирано дружество за електронни пари с мисия да предлага платежни услуги по иновативен начин и променя света на плащанията.

Пейнетикс е член на MasterCard, VISA, Union Pay, SEPA, SWIFT, което заедно с вътрешните си разработки превръща компанията в един от европейските лидери в платежните решения. В портфолиото си има дигитални портфейли (Phyre, A1 Wallet, Pay by Vivacom и други), първото в света приложение, което трансформира мобилен телефон в ПОС терминал без допълнителен хардуер (PHOS), първата ApplePay и GooglePay карта в България и много други.

Компанията е основател на Българската финтек асоциация и има дъщерно дружество и офис в UK. Във връзка с растежа на компанията, търсим опитен, отговорен и мотивиран професионалист за позицията Мениджър Счетоводство и счетоводни процеси, който да се присъедини към нашия амбиционзен екип. Основната роля ще бъде в следенето и поддържането на правилното ескпортиане и счетоводно отчитане на текущите и новите продукти в счетоводните системи.

Позицията ще даде възможността да станете част и да влезете в дълбочина в една от найбързоразвиващите се индустрии в света.

Отговорности:

 • Организира и ръководи счетоводни процеси по отчитане и експортиране на информация към счетовдството
 • Структурира счетоводни процеси за коректно осчетоводяване
 • Инициира изменения и участва във формиране на отчетната политика
 • Провежда текущо счетоводно отчитане и годишно приключване
 • Осъществява месечно приключване, съгласно вътрешните политики и правила за управленска отчетност, своевременно подава различни отчети за целите на мениджмънта
 • Изготвя и подава годишна данъчна декларация, както и форми, декларации, регистри, свързани с ДДС, НСИ, БНБ, местни органи и други
 • Отговоря за отчитане на приходите и разходите, активите и пасивите на дружеството, носи отговорност за тяхното достоверно и правилно представяне във финансовите отчети на дружеството
 • Извършва проверки между базата данни на дружеството, счетоводна програма и банка
 • Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на нормативната уредба

Изисквания:

 • Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или друга специалност с финансова насоченост
 • Минимум 5 години опит като счетоводител
 • Отлични познания в областта на счетоводното и данъчно законодателство
 • Опит в работата с експорти на осчетоводяване на голяма база от данни
 • Опит в payments индустрията ще се счита за предимство
 • Аналитично мислене, прецизност и внимание към детайла
 • Инициативност, проактивност и желание, насочени към оптимизация на процесите в счетоводен отдел
 • Отлично владеене на MS Еxcel
 • MS Access и SQL са предимство
 • Владеенето на английски език се счита за предимство

Позицията предлага отлични възможности за дългосрочно развитие.

Apply now

Fill in the form to apply
  I agree that the personal data, provided herewith, to be processed by “Paynetics” AD for the purposes of recruitment and within the period till withdrawal of this consent.